Predikanten George Scott

Från årsboken Daedalus 2009