Owen köper fastigheter

Från årsboken Daedalus 2009