Till Åkers styckebruk

Från årsboken Daedalus 2009