Ångfartyg med järnskrov

Från årsboken Daedalus 2009