Östersjöångaren Stockholm

Från årsboken Daedalus 2009