Jernkontoret betalar elevplatser

Från årsboken Daedalus 2009