Värvning till Boulton & Watts ångmaskinsfabrik

Från årsboken Daedalus 2009