Flrst uppgång, sedan snabb konkurs

Från årsboken Daedalus 2009