Järnbro vid Strömparterren

Från årsboken Daedalus 2009