Patenterade tröskverk och mudderverk

Från årsboken Daedalus 2009