Försöksfartyget Waterwitch

Från årsboken Daedalus 2009