Engelsk kyrka i Stockholm

Från årsboken Daedalus 2009