Hamnpenning i Stockholm och höga statliga avgifter

Från årsboken Daedalus 2009