No description found for the image cronstedt

Cronstedt 1729 – skisser av mekaniska modeller

Christophers Polhems elev – den då unge (och blivande arkitekten) Carl Johan Cronstedt – ska under det sena 1720-talet under sin studietid på Stjernsund, gjort en hundratal olika skisser ur det mekaniska alfabet som Polhem tidigare konstruerat. De flesta skisserna har Tekniska museet digitaliserat tidigare – och de utgör en viktig utgångspunkt för projektet ”Digitala modeller”. En PDF med de flesta skisser kan laddas ned här: Cronstedts+skisser+1729. Cronstedt ska enligt uppgift (via Polhem får man förmoda) ha förenade intresset för arkitekturens tekniska och konstnärliga sidor. Han genomförde bland annat ombyggnationen av det kungliga slottet i Stockholm, samt den så kallade Artillerigården på Östermalm (nuvarande Armémuseum). Mest känd är dock Cronstedt som uppfinnare av den svenska kakelugnen: enligt NE fick han 1767 av dåvarande svenska regeringen (rådet) i uppdrag att utveckla ”en förbättrad kakelugnskonstruktion, ett arbete som förde fram den svenska uppvärmningstekniken till en internationell tätplats”. Hans omfattande samling av arkitekturritningar, teckningar och gravyrer finns bevarade på Nationalmuseum.

Skriven av Jenny Attemark-Gillgren på maj 6, 2016

Liknande blogginlägg