No description found for the image Redigerad

Daedalus Hyperboreus digitaliseras

Daedalus Hyperboreus fotograferas idag på Tekniska museet för att tillgängliggöras digitalt. Detta är en vetenskaplig tidskrift som gavs ut 1716–1717. Den kan ses som en förteckning över mekaniska och matematiska uppfinningar och upptäckter, som då var aktuella. 

Emanuel Swedenborg var initiativtagare och redaktör. Swedenborg var bland annat verksam som vetenskapsman, främst inom naturvetenskapen. Under en tid arbetade han tillsammans med Christoffer Polhem inom olika ingenjörsprojekt runt om i Sverige.

Polhem medverkade i utgivningen av Daedalus Hyperboreus. Flera av dessa artiklar handlar om just Polhems uppfinningar och idéer kring tekniska och industriella innovationer och frågor. 

Det är just denna tidskrift som inspirerade till namngivningen av Tekniska museets årsbok, Daedalus.

 

Skriven av Jenny Attemark-Gillgren på november 23, 2017

Liknande blogginlägg