No description found for the image daedalusdata

Daedalus som data

På Humlab har nu vårt arbetet med att analysera årsboken Daedalus som ett stort dataset intensifierats. Utvecklare Roger Mähler har skapat en modul i vilket all text kan behandlas. Den första moduldelen producerar så kallad topic modeling av materialet, ett slags samförekomstanalys av de viktigaste klustren av begrepp och substantiv i Daedalus. Dessa begreppskluster kan därefter både brytas ned på årtal, liksom jämföras med varandra. Vår tanke är bland annat att se hur sådana begrepp förändras i Daedalus över tid, och att analysera hur de gradvis förskjuts under 1900-talet. Samförekomstanalys är en central komponent inom textanalys, men vår förhoppning är också att bygga på med moduldelar som klarar av andra former av algoritmisk analys av Daedalus.

Skriven av Jenny Attemark-Gillgren på februari 5, 2018

Liknande blogginlägg