No description found for the image 3D-workshop-foto-till-blogg

DDD-workshop – om 3D som digitalt objekt

Den 25 maj anordnade projektet ett seminarium på Tekniska museet om 3D-teknikens för- och nackdelar. Ett antal presentatörer berättade om sina aktuella 3D-projekt. Intresset var stort och sammanlagt deltog nästan 100 personer. Nedan följer några exempel på presentationer som hölls under dagen.

 

Bjarte Aarseth från Vikingaskeppsmuseet i Oslo arbetar med 3D-avbildning genom fotogrammetri av det så kallade Osebergsfyndet från år 830. För närvarande pågår bearbetning av en mycket ömtålig släde från vikingatiden. Med hjälp av tekniken kommer nya mönster och detaljer fram, som tidigare inte var synliga för blotta ögat.

 

Thomas Rydell från Interspectral berättade via Skype om vilka möjligheter som finns med skiktröntgen av både föremål, kroppar och mycket små beståndsdelar av biologiskt material. Genom visualiseringsföretagets programvara ”Inside Explorer” går det att se genomskärningar av objekten steg för steg. Genom exempelvis skanning av djurmumier, har den egyptologiska forskningen kunnat göra betydande framsteg.

 

Håkan Thorén och Stefan Evensen från Statens Maritima museer höll en presentation om drömmen som nu blir verklighet – att visualisera hela Vasaskeppet i tre dimensioner för att kunna använda detta som ett förvaltningsverktyg.

 

Kevin Karlsson berättade om hur han och Fredrik Olsson har arbetat med fotogrammetri för att skapa en 3D-modell och en VR-upplevelse av Polhems sluss, vilket beskrivs mer ingående i ett blogginlägg nedan från den 22 mars 2018. I samband med Kevins presentation berättade Nichlas Larsson, lärare vid yrkeshögskolan Xenter i Tumba om vilka utbildningsmöjligheter som erbjuds för 3D-tekniker. Behovet av 3D-tekniker med bred kompetens ökar, exempelvis inom ABM-sektorn.

 

Dagen avslutades med en intressant diskussion om både möjligheter samt för- och nackdelar med 3D-tekniken inom ABM-sektorn. På scenen fanns Peter Skogh (Tekniska museet), Heli Haapasalo (Hallwylska museet) och Annika Ewing (Statens museer för världskultur).

 

Inom kort kommer samtliga presentationer från vår 3D-workshop att finnas tillgängliga via Tekniska museets Youtube-kanal.

 

Skriven av Jenny Attemark-Gillgren på juni 15, 2018

Liknande blogginlägg