Arkiv och samlingar

Det faktum att enbart Carl Sahlins arkivförteckning omfattar cirka 250 sidor ger an föraning om samlingens omfattning. Den är resultatet av ett halvsekels samlargärning kring den svenska järn- och stålindustrin genom tiderna, men samlingen innehåller även en hel del personhistoria. Här finns bland annat uppteckningar gjorda vid Sahlings många resor, arkivexcerpter, fotografier, trycksaker och originalhandlingar från svenska gruvor och bruk.

Länkar

Ladda ner arkivförteckningen (pdf)

Senast uppdaterad 16 december 2022.