No description found for the image modell2

Videoanimeringar av Polhems mekaniska alfabet

Inom ramen för vårt forskningsprojekt har vi samarbetat med animatören Rolf Lindberg. Han har nu färdigställt tre stycken animationer av lika många modeller ur Polhems mekaniska alfabet. För att inte handskas med modellerna mer än nödvändigt, har Lindberg enbart använt ett par vanliga fotografier för att mäta dem. Som Lindberg själv skriver i sitt PM – som kan laddas ned här: lindberg_arbetsunderlag – togs bilder av modellerna från alla fyra sidor men en centimeterskala som referens. ”Därefter rätades bilderna upp i Photoshop så att alla kanter blev parallella.” Den här formen av digitalisering använder sig med andra ord av ett nästintill helt virtuellt tillvägagångssätt, där modellerna återuppbyggs i datorn. Noterbart är den typ av virtuell friktion (i mitten-animationen) som Lindberg också inkluderat i en av modellerna. Även den är givetvis helt fiktiv – men ger (möjligen) en mer reell upplevelse av hur modellerna fungerade i praktiken.

 

 

 

Skriven av Jenny Attemark-Gillgren på september 16, 2016

Liknande blogginlägg