Arkiv och samlingar

Enligt Nationalencyklopedin var Christopher Polhems mekaniska alfabet en pedagogisk metod för undervisning i maskinkonstruktion uppfunnen omkring 1696. Alfabetet bestod initialt av 80 trämodeller av de grundläggande maskinelementen, som exempelvis hävstången, hjulet och skruven. ”Liksom en skrivare måste kunna alfabetet för att skapa ord och meningar, så måste en mekaniker kunna mekanikens alfabet för att kunna konstruera och förstå maskiner, resonerade Polhem.” Ett flertal av Polhems modeller finns tillgängliga i bildform via samsökstjänsten Kringla, som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register.

Senast uppdaterad 16 december 2022.