Visualiseringar

Projektet ”Digitala modeller” arbetar med att utforska hur digital teknik på olika sätt kan omgestalta industrisamhällets kulturarv – exempelvis genom olika slags visualiaseringar. Polhems mekaniska alfabet har varit ett av våra återkommande fallstudier och nedan presenteras fyra olika sätt som Polhems trämodeller visualiserats – från animeringar utförda av Tekniska museet under sent 1990-tal till företagets Interspectrals interaktiva 3D-visualiseringar.

Tekniska museet-animeringar från 1998

Redan 1998 gjorde Tekniska museet de första datoranimeringarna av några av Polhems modeller. Museet samarbetade med ett företag som tog fram ett läromedel för gymnasiet teknikprogram som inkluderade en CD-ROM-skiva – på vilken ett flertal animationer av Polhems modeller var inkluderade liksom ett par simuleringar av Tekniska museets lokaler.

Rolf Lindbergs animeringar

Under 2016 samarbetade vi med animatören Rolf Lindberg. Hans animeringar utgår från ett par vanliga fotografier av Polhems modeller (för att mäta dem) – från vilka han sedan skapade nya modeller i programvaran Cinema 4D. Denna form av digitalisering använder sig av ett virtuellt tillvägagångssätt där modellerna i princip återuppbyggs i datorn – och därefter animeras.

3D-modeller av Interspectral

Under hösten 2016 samarbetade vi med visualiseringsföretaget Interspectral. Tillsammans med dem CT-skannades (skiktröntgen) några av Polhems modeller på Linköpings universitetssjukhus. Interspectral levererade sedan olika bildformer av visualiseringar av modellerna – dels sådana där delar kunde separeras, dels 3D-varianter där det via Interspectrals egenutvecklade programvara, Inside Explorer, är möjligt att se igenom modellerna.

Observera att visualiseringarna nedan fungerar bäst i webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox.

3D-modeller av studenter

Under våren 2017 har vi samarbetat med två studenter – Kevin Karlsson och Fredrik Olsson (som utbildar sig till 3D-tekniker på Xenter i Botkyrka). De valde att inte skanna Polhems modeller utan att arbeta med fotogrammetri – där modellerna roteras samtidigt som ett hundratal bilder fotograferas. Bildmaterialet monterades sedan samman i programvaror som Agisoft och Reality Capture, varefter modellerna redigerades och laddades upp på Sketchfab.
Observera att visualiseringarna nedan fungerar bäst i webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox.

Senast uppdaterad 16 december 2022.